GPP d.o.o.

96779488329

Ulica cara Hadrijana 1

31000 - Osijek

Hrvatska

Odgovori na zahtjeve za dodatnim informacijama, objašnjenjima i izmjenama u vezi s dokumentacijom o nabavi

Predmet nabave: ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA

Evidencijski broj nabave: MV-RO-005/2024


Pitanje:

Poštovani,

uvidom u troškovnik primjetili smo da se pod rednim brojem 4. za niski napon crveni, označen plavi tarifni model i kao takav ne postoji.

Molim da ispravite navedenu stavku kako bismo ispravno popunili troškovnik.

Hvala

Odgovor:

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te će napraviti izmjenu Troškovnika sukladno navedenom.