Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek

Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek

© 2020 Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek

Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek

© 2020 Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek

Cijene karata

Početna stranica » Cijene karata

Izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

CJENIK S UKLJUČENIM SUBVENCIJAMA - OSIJEK

CIJENA ZA PUTNIKA u kunama i eurima

CJENIK S UKLJUČENIM SUBVENCIJAMA - ANTUNOVAC

CIJENA ZA PUTNIKA u kunama i eurima

CJENIK S UKLJUČENIM SUBVENCIJAMA - BIJELO BRDO

CIJENA ZA PUTNIKA u kunama i eurima

CJENIK S UKLJUČENIM SUBVENCIJAMA - ČEPIN

CIJENA ZA PUTNIKA u kunama i eurima

Prodajna mjesta

GPP d.o.o. Osijek
Cara Hadrijana 1
(kod remize)

Od 25. do 05. u mjesecu
radnim danom u vremenu od 
6:30 do 19:30
subotom od
08:00 do 13:00
------------------------
od 06. do 24. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
6:30 do 13:30
subotom
PRODAJNO MJESTO NE RADI

tel: 031/228 390

GPP d.o.o. Osijek
Trg Ante Starčevića
(pothodnik)

Od 25. do 05. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
7:00 do 19:30
subotom od
8:15 do 13:00
------------------------
od 06. do 24. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
od 07:00 do 19:30
subotom
od 08:15 do 13:00

tel: 031/200 456

GPP d.o.o. Osijek

(Gajev trg)

Od 25. do 05. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
6:30 do 19:00
subotom od
8:00 do 12:45
------------------------
od 06. do 24. u mjesecu
radnim danom u vremenu od
od 06:30 do 13:15
subotom
PRODAJNO MJESTO NE RADI

tel: 099/204 7554

Informacije

Kontakt telefon

+385 31 228 332

Elektronička pošta

gpp@gpp-osijek.com

Shopping Basket