Izjava o pristupačnosti

 

GPP d.o.o. Osijek nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište GPP d.o.o. Osijek,  koje se nalazi na adresi http://gpposijek.wpengine.com/.

Stupanj usklađenosti

 

 Mrežno sjedište http://gpposijek.wpengine.com/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

 

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetskih stranica Gradskog prijevoza putnika d.o.o. dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis. Ipak, neznatan dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst).
  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis ili su svojim dizajnom i oblikom slabo uočljive.
  • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana.
  • Pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .docx, .xlsx i .pptx datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.

GPP d.o.o. Osijek radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Podizanje razine pristupačnosti

 

S obzirom da je postojeći sustav još u izgradnji, moguće je u određenoj mjeri navedene nedostatke ispraviti. Gradski prijevoz putnika d.o.o. će u narednom periodu pristupiti izradi dodatnih funkcionalnosti mrežnog sjedišta http://gpposijek.wpengine.com/ čim za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

 

Ova je izjava sastavljena 27.listopada 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene GPP d.o.o.  Osijek.

GPP d.o.o. Osijek će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste GPP d.o.o.  Osijek.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta GPP d.o.o. Osijek korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte:

 pristup.informacijama@gpp-osijek.com

Postupak praćenja provedbe propisa

 

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

 U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:

 pristupacnost@pristupinfo.hr