zastoj82021

Izvođenje radova – autobusne linije 1,5 i 6

Zbog izvođenja radova na sanaciji kanalizacijske infrastrukture u križanju Sljemenske i Dalmatinske ulice u Osijeku, privremeno će biti zaustavljen promet u tom dijelu Sljemenske ulice.
Predviđeno je da radovi traju od 30.08. do 01.09. 2021., a po utvrđivanju stvarnog stanja predmetnih radova, moguć je njihov produžetak do 03.09. 2021.
U navedenom periodu autobusne linije 1, 5 i 6 će prometovati na sljedeći način:

Linija 1: Jug II – Vijenac Petrove gore – Jug II.
pravac Jug II – vijenac Petrove gore pometovati će: Sljemenska – Čvrsnička – Psunjska – Prenjska – Kolodvorska – Sljemenska – Vijenac Petrove gore.
pravac Vijenac Petrove gore – Jug II prometovat će: Vijenac Petrove gore – Sljemenska – Kolodvorska – Strossmayerova – Kanižlićeva – Gundulićeva i dalje po ustaljenoj trasi.
Linija 5: Josipovac – Bijelo Brdo – Josipovac
pravac Bijelo Brdo – Josipovac pometovati će: Sljemenska – Čvrsnička – Psunjska – Prenjska – Kolodvorska – Kapelska i dalje po ustaljenoj trasi.
pravac Josipovac – Bijelo brdo prometovati će: Kapelska – Kolodvorska – Strossmayerova – Kanižlićeva – Gundulićeva i dalje po ustaljenoj trasi.
Linija 6: Hrvatske republike – Svilajska (Portanova) – Hrvatske republike
pravac Hrvatske Republike – Svilajska (Portanova) pometovati će: Sljemenska – Čvrsnička – Psunjska – Prenjska – Kolodvorska – Kapelska i dalje po ustaljenoj trasi.
Pravac Svilajska (Portanova) – Hrvatske Republike prometovati će: Kapelska – Kolodvorska – Strossmayerova – Kanižlićeva – Gundulićeva i dalje po ustaljenoj trasi.

Mole se putnici za razumijevanje. Sve navedene informacije mogu se dobiti i telefonski u Prometnom uredu GPP-a na broj telefona 228 308.

Tags: No tags