Odabrani gospodarski subjekti u2023.

Jednostavnanabava

R.Br. Predmet nabave Gospodarski subjekt Odluka
1. RADNA OBUĆA PONIŠTENO Preuzmite
2. ZAŠTITNA OPREMA PROBE d.o.o. Preuzmite
3. ADBLUE ROYAL AGRAM d.o.o. Preuzmite
4. CRIJEVA, REMENJE I OSTALI GUMENI PROIZVODI INTER CARS d.o.o. Preuzmite
5. POKLOPCI PLASTIČNI ZA TRPV_O BILJE MARINE ZADRUGA Preuzmite
6. CIJEVI, LIMOVI, ČELIČNI PROFILI, BRAVE, VIJCI, ZAKOVICE LOKER d.o.o. Preuzmite
7. SIROVE BANDAŽE ZA T3RPV-O TRAMVAJ INDUSTROOPREMA d.o.o. Preuzmite
8. MATERIJAL I OPREMA ZA ELEKTROINSTALACIJE HEXMAT d.o.o. Preuzmite
9. LEŽAJI LEŽAJ COMMERCE d.o.o. Preuzmite
10. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA INSPEKT-ING 1 d.o.o. Preuzmite
11. ISPITIVANJE INSTALACIJE I OPREME INSPEKT-ING 1 d.o.o. Preuzmite
12. TONERI ACHILLEA d.o.o. Preuzmite
13. DIJELOVI ZA AUTOMATSKI MJENJAČ VOITH PONIŠTENO Preuzmite
14. AKUMULATORI PONIŠTENO Preuzmite
15. DIJELOVI ZA VELIKI SERVIS MEHANIČKOG DIJELA NA TRAMVAJIMA T3RPV_O PONIŠTENO Preuzmite
16. TOKARENJE BANDAŽA NA TRAMVAJIMA PONIŠTENO Preuzmite
17. BOJE I LAKOVI PONIŠTENO Preuzmite
18. UREDSKI MATERIJAL OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. Preuzmite
19. GUME ZA OSOBNA I LAKA TERETNA VOZILA RATAR d.o.o. Preuzmite
20. DIJELOVI ZA KOČNICE AUTO HRVATSKA PSC d.o.o. Preuzmite
21. FILTERI PNEU-REMIX d.o.o. Preuzmite
FILTERI – ispravak odluke Preuzmite
22. SREDSTVA PROTIV SMRZAVANJA (ANTIFRIZ) KOŽUL d.o.o. Preuzmite
23. ULJA I MAZIVA FUCHS MAZIVA d.o.o. Preuzmite
24. ELEKTROPOKRETAČI MOTORA I GENERATORI ISTOSMJERNE STRUJE PONIŠTENO Preuzmite
25. DODATNI GRIJAČI RASHLADNE TEKUĆINE (WEBASTO, EBERSPACHER) PONIŠTENO Preuzmite
26. GUME ZA TERETNA VOZILA, AUTOBUSE I TRAKTORE RATAR d.o.o. Preuzmite
27. MOTOR D2066 LUH22 PONIŠTENO Preuzmite
28. TOKARENJE BANDAŽA NA TRAMVAJIMA STROJARSKA TEHNIČKA RADIONICA d.o.o. Preuzmite
29. MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE REPROS d.o.o. Preuzmite
30. MJENJAČ AUTOMATSKI VOITH TURBO d.o.o. Preuzmite
31. KOMPRESORI I DIJELOVI ZRAČNE INSTALACIJE NA AUTOBUSIMA CIAK TRUCK d.o.o. Preuzmite
32. AUTOMATSKA PUMPA ZA ISTAKANJE GORIVA (PUMPA BEZ GORIVA) TSG CROATIA d.o.o. Preuzmite
33. DIJELOVI ZA AUTOMATSKI MJENJAČ VOITH VOITH TURBO d.o.o. Preuzmite
34. AKUMULATORI C.I.A.K. AUTO d.o.o. Preuzmite
35. DODATNI GRIJAČI RASHLADNE TEKUĆINE (WEBASTO, EBERSPACHER) AUTO MARKET BUS d.o.o. Preuzmite
36. BOJE I LAKOVI CHEMCOLOR d.o.o. Preuzmite
37. ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNIH BICIKALA U GRADU OSIJEKU SUSTAV JAVNIH BICIKALA d.o.o. Preuzmite
38. ELEKTROPOKRETAČI MOTORA I GENERATORI ISTOSMJERNE STRUJE TOKIĆ d.o.o. Preuzmite
39. SREDSTVA I OPREMA ZA POPRAVAK I IZMJENU STAKALA NA AUTOBUSIMA LAUS INTERNATIONAL d.o.o. Preuzmite
40. BEZKONATKTNE KARTICE REPROS d.o.o. Preuzmite
41. SLUŽBENA ODJEĆA PROMET TRIKOTEKS d.o.o. Preuzmite
42. ČEONI VILIČAR MLAKAR VILIČARI d.o.o. Preuzmite
43. ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA VUKOVAR SECURITY d.o.o. Preuzmite

Malanabava

R.Br. Predmet nabave Gospodarski subjekt Odluka
1. OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec
2. AUTOBUSI MIDI PRIGRADSKI SLAVONIJA BUS d.o.o., Velika Kopanica
3. ELEKTRIČNA ENERGIJA HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb
4. NAJAM AUTOBUSA SLAVONIJA BUS d.o.o., Velika Kopanica
5. DIJELOVI ZA MAN AUTOBUSE AUTO HRVATSKA PSC d.o.o., Hrvatski Leskovac

Velikanabava

R.Br. Predmet nabave Gospodarski subjekt Odluka

EU FONDOVI - Jednostavnanabava

R.Br. Predmet nabave Gospodarski subjekt Odluka

EU FONDOVI - Malanabava

R.Br. Predmet nabave Gospodarski subjekt Odluka

EU FONDOVI - Velikanabava

R.Br. Predmet nabave Gospodarski subjekt Odluka
1. NABAVA NOVIH NISKOPODNIH TRAMVAJA ZA POTREBE MODERNIZACIJE TRAMVAJSKOG VOZNOG PARKA U OSIJEKU KONČAR – ELEKTRIČNA VOZILA d.d., Zagreb