javni-poziv

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanog vozila

Temeljem Odluke direktora GPP d.o.o. Osijek od 20.09.2021. godine, Povjerenstvo objavljuje

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanog vozila

Redni

broj

Inv.br. OPIS Količina Početna cijena bez PDV       ( kn )
1. 1043 Teretno vozilo VW LT35 2.5 TDI

neregistriran

–          Broj šasije: WVZZZ2DZXH001723

–          Proizvodnja: 1998. god.

–          Snaga 75 kW

–          Zapremina 2461 cm³

–          Prijeđeni kilometri 371.465 km

1 12.000,00

UVJETI NATJEČAJA:

  • vozilo se prodaje u viđenom stanju po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje svaki naknadni prigovor kupca i odgovornost prodavatelja

 

KRITERIJ ODABIRA:

  • najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom cijenom, izraženom u kunama
  • ako su pristigle ponude s istim iznosom, najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja je ranije zaprimljena
  • cijena ponude ne može biti niža od navedene, iskazane cijene (bez PDV-a)
  • cijena ponude mora biti iskazana brojkama (zaokružen iznos na dvije decimale) i slovima, bez PDV-a

 

Mjesto preuzimanja vozila je Gradski prijevoz putnika, Cara Hadrijana 1, Osijek.

Sve troškove prijevoza vozila snosi odabrani ponuditelj.

S odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o kupoprodaji, u roku od pet (5) dana od dana odabira.

U roku od pet (5) dana od dana sklapanja Ugovora s kupcem, kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos ponude.

Odabrani ponuditelj stupa u posjed rashodovanog rabljenog vozila nakon uplate cjelokupnog iznosa ponude na žiro račun GPP d.o.o.

Kupac je obvezan odvesti kupljeno vozilo iz GPP d.o.o., Cara Hadrijana 1, u roku od pet (5) dana od dana uplate cjelokupnog iznosa.

 

Dostava ponuda:

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici.

Dostava ponuda: Gradski prijevoz putnika, Cara Hadrijana 1, Osijek „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RASHODOVANOG VOZILA“.

Rok za dostavu ponuda je 11.11.2021. do 12,00 sati.

Otvaranje ponuda će se obaviti bez prisutnosti javnosti dana 12.11.2021. godine.

Ponuditelj je podnošenjem ponude suglasan da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju samo u svrhu za koju su prikupljeni, a GPP d.o.o. se obvezuje zaprimljene podatke koristiti isključivo u predmetnu svrhu.

Dokument s pozivom možete preuzeti ovdje. (PDF)