Kontakt zaizgubljene stvari

 
LOKACIJA: Prometni ured, C. Hadrijana 1
RADNO VRIJEME: 07,00 – 15,00 samo radnim danom
IZGUBLJENE STVARI: 031/ 228-308
IZGUBLJENE BUTRE I NAPLATA KAZNI: 031/228-313