Član Uprave// direktor

 

Dejan Rusmirović, mag.iur.

Pomoćnik direktora

 

Mario Bošnjak, mag.oec.

Nadzorniodbor

 

Anto Đapić

predsjednik

Zdravko Nalio

zamjenik predsjednika

Dino Ćosić

član

Ivica Glavaš

član

Boris Marković

član -predstavnik radnika

Rukovoditelj sektora prometa i održavanja

 

Tomislav Bubalo, bacc.aedif.

Email: 

 

Rukovoditelj službe pravnih, kadrovskih i općih poslova

Mario Bošnjak, mag.oec.

Email: 

 

Rukovoditelj službe financijsko računovodstvenih poslova

Željko Vincetić, dipl.oec.

E-mail: zeljko.vincetic@gpp-osijek.com

Rukovoditelj sektora tehničkih poslova

Nebojša Dmitrović, ing.

E-mail: nebojsa.dmitrovic@gpp-osijek.com

Rukovoditelj sektora prometa

Ivan Kozić, inž.

E-mail: ivan.kozic@gpp-osijek.com

Rukovoditelj Službe interne kontrole i nadzora

Tomislav Trtanj, ing.

E-mail: tomislav.trtanj@gpp-osijek.com

Profildruštva

 
GPP d.o.o. je moderno trgovačko društvo sa 340 zaposlenih radnika. Osnovna djelatnost je prijevoz putnika u javnom prometu. Temeljni kapital  Društva iznosi 42.128.500,00 kn i  razdijeljen je kako slijedi: Organi Društva su:
  • Skupština
  • Nadzorni odbor
  • Uprava
Skupštinu Društva čine predstavnici osnivača Društva i sastoji se od osam članova. Svaki osnivač ima u Skupštini po jednog člana. Prilikom odlučivanja na Skupštini svaki osnivač ima toliko glasova koliko iznosi postotak njegovog udjela. Skupština Društva raspolaže sa ukupno 10000 glasova koji se upisuju u Knjigu udjela.
Grad Osijek  raspolaže sa 9951 glasova
Općina Antunovac raspolaže sa 6 glasova
Općina Čepin raspolaže sa 17 glasova
Općina Erdut raspolaže sa 14 glasova
Općina Ernestinovo raspolaže sa 6 glasova
Općina Vuka raspolaže sa 2 glasa
Općina Bilje raspolaže sa 1 glasom
Općina Vladislavci raspolaže sa 3 glasa
Nadzorni odbor ima 5 članova. Grad Osijek u Nadzornom odboru ima 3 člana, ostali osnivači jednog zajedničkog člana, a radnici Društva jednog člana. Članove Nadzornog  odbora na vrijeme od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora odnosno imenovanja, bira Skupština Društva, a predstavnika radnika imenuju radnici. Pitanje naknade za rad članova Nadzornog odbora utvrdit će svojom odlukom Skupština Društva.20

Informacije

Kontakt telefon

+385 31 228 300

Elektronička pošta

gpp@gpp-osijek.com