Sarvas-1300x731

Obavijest korisnicima javnog prijevoza iz Sarvaša i Bijelog Brda

Zbog radova na asfaltiranju državne ceste DC213 Nemetin – Aljmaš, dana 23. svibnja 2023. za sav promet bit će zatvorena dionica od centra Sarvaša do skretanja prema Veri.

Iznimno će se za potrebe odvijanja javnog prijevoza propustiti GPP-ova vozila u jutarnjim satima do najkasnije 8:00 sati.

Zbog navedenoga će autobusi GPP-a na liniji Bijelo Brdo – Đakovština u vremenu izvođenja radova prometovati prema sljedećem:

– Do 8:00 sati autobusi prometuju prema važećoj kronologiji za i iz Bijelog Brda u punoj duljini linije. Od 8,00 -15,00 sati prometuju samo do centra Sarvaša, te će polazno vrijeme za polaske (Bijelo Brdo) Sarvaš – Đakovština biti po važećoj kronologiji iz Sarvaša.

Pozivaju se putnici za i iz Bijelog Brda da u vremenu izvođenja radova planiraju i organiziraju svoja putovanja (povremeni dolazak i odlazak do i od centra Sarvaša) sukladno gore navedenim uputama.

Završetak radova predviđa se istoga dana do 17:00 sati.

Tags: No tags