gpp_0322-min

Obavijest putnicima autobusnih linija br. 1, 2, 3, 4, 8, 9 i tramvajske linije br. 2

Obavještavamo korisnike javnog gradskog prijevoza da će se u subotu 27. svibnja 2023.,od 10 do 13 sati zbog zatvaranja prometa na dionicama na kojima će se održavati utrka građana „KRUG ZA JUG“, izmijeniti trase prometovanja autobusnih linija koje prolaze Opatijskom, Umaškom, Divaltovom i Ulicom J. R. Kira.
Izmijenjene trase prometovanja su po linijama prema sljedećem:

Linija 1: Jug ll – Kanižlićeva – VPG – Retfala, i linija 2: Jug II – Josipovac

Iz smjera Gajevog trga vozi se ustaljenom trasom Vukovarskom do Svačićeve gdje je izlaz putnika na stajalištu Banjalučka ul. Okretište je u kružnom toku Rosinjača . Polazno stajalište je Banjalučka ulica, te Svačićevom do Vukovarske i dalje ustaljenom trasom. Autobusna stajališta u Divaltovoj, Kirovoj, Opatijskoj i Umaškoj ulici neće biti u funkciji.

Linija 3: Čepin 3-4 – Ind. zona Nemetin -Tenja 4-3 i linija 4: Briješće Filipovica MIO Tenja 4-3

Iz smjera Čepina i Briješća u smjeru Tenja, kao i u povratku iz Tenje prema Briješću i Čepinu, vozi se skraćenom trasom Vukovarskom- desno Svačićevom i dalje ustaljenom trasom. Autobusna stajališta u paru na Vukovarskoj (Ul. J. Huttlera), Huttlerovoj (Ul. F. K. Frankopana) i Divaltovoj (Ul. J. Reihl – Kira) neće biti u funkciji.

Linija 8: Jug ll – Bolnica – Jug ll:

Iz smjera bolnice prometuje ustaljenom trasom Huttlerovom – desno Vukovarskom – lijevo Svačićevom gdje je izlaz putnika na stajalištu Banjalučka ul. Okretište je u kružnom toku Rosinjača. Polazno stajalište je Banjalučka ulica, dalje – Svačićevom desno Vukovarskom – MIO (okretanje kod MIO-a) i dalje ustaljenom trasom do bolnice. Autobusna stajališta u Huttlerovoj (Ul. F. K. Frankopana), Kirovoj , Opatijskoj, Umaškoj, Divaltovoj (Kruna) i HEP -Toplana neće biti u funkciji.

Linijia 9: Drinska – Uske njive – Drinska:

Iz smjera Uskih njiva prometuje ustaljenom trasom do Svačićeve – kružni tok Rosinjača – Svačićevom lijevo Vukovarskom i dalje ustaljenom trasom. Autobusna stajališta u Divaltovoj (Ul. J. Reihl – Kira), Huttlerovoj (Ul. F. K. Frankopana) i Vukovarskoj (Ul. J. Huttlera) neće biti u funkciji.

Tramvajska linija 2 (prometuju autobusi): Bikara – Trg Lj. Gaja – Ul. Hrvatske republike:

Iz smjera Mačkamame prometuje se ustaljenom trasom – Divaltovom – desno Svačićevom – gdje je izlaz putnika na stajalištu Banjalučka ul. Okretište je u kružnom toku Rosinjača . Polazno stajalište je Banjalučka ulica, dalje – Svačićevom – lijevo Divaltovom i dalje po trasi linije do Gajevog trga.

Autobusna stajališta na Divaltovoj (Kirova, Srijemska, Ledine i Umaška ) neće biti u funkciji.

Po završetku utrke sve navedene linije prometuju po ustaljenim trasama.