osijek-tramvaj

OBAVIJEST PUTNICIMA O PREUSMJERAVANJU AUTOBUSNIH LINIJA

U subotu 06.06.2020. godine zbog izvođenja radova na željezničko-cestovnom prijelazu u Vukovarskoj ulici u Osijeku, na dionici od Ulice kneza Trpimira do Ulice kralja Petra Svačića, potrebno je zbog zahtjevnosti radova dionicu zatvoriti za sav promet.

Zbog toga će GPP Osijek djelomično preusmjeriti trasu svih linija koje prometuju Vukovarskom ulicom u oba smjera (Linija 1: VIJENAC PETROVE GORE (KANIŽLIĆEVA) – JUG II – VIJENAC PETROVE GORE, Linija 2: MAČKAMAMA – USKE NJIVE – GAJEV TRG – MAČKAMAMA, Linija 3,4: ČEPIN – TENJA (TRANZIT), Linija 5: JOSIPOVAC – BIJELO BRDO), na način da će se koristiti obilazni pravac Ulicom cara Hadrijana.

Ukidaju se 4 autobusna stajališta u Vukovarskoj ulici  na predmetnoj dionici.

Uvode se dva privremena autobusna stajališta u Ulici cara Hadrijana i to kod „Remize“ sjeverna i južna strana.

Obavijesti o preusmjeravanju možete naći na web stranici GPP-a www.gpp-osijek.com, odnosno dobiti informacije na brojevima telefona: 228 – 308, 228 – 346 i 213 – 004.

Tags: No tags