Početak projekta modernizacije GPP-a

Govoreći na konferenciji o ključnim aspektima projekta “Modernizacija tramvajske infrastrukture na produčju grada Osijeka” direktor GPP-a, Mario Šapina dao je naslutiti kako će građani u narednih nekoliko godina svjedočiti velikim investicijama u osječki gradski prijevoz. Rriječ je u prvoj fazi o modernizaciji dvije postojeće ispravljačke stanice, te izgradnji nove na križanju Mlinske i Strossmayerove ulice, o modernizaciji kompletne podzemne kabelske mreže, te modernizaciji po 9,5 kilometara gornje kontaktne mreže i tramvajske pruge. Kroz projekt bit će modernizirana i 23 tramvajska stajališta.
emblem-unije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU!

fondovi-logo
OP-konkurentnost-i-kohezija
Tags: No tags