Privremena regulacija

Privremena regulacija prometa

Zbog nastavka radova na demontaži postojećeg i izgradnji novog kolosiječnog sustava na dijelu Ulice Europske avenije, sjeverna strana (od Ulice Franje Kuhača do Franjevačke ulice) u Osijeku, sukladno prometnom elaboratu: Privremena regulacija prometa tijekom izvođenja radova modernizacije tramvajske pruge i tramvajskih stajališta,  – Dionica: D03 (Franjevačka – Kuhačeva), tehnički dnevnik 7-19/2023, ZOP 7/2023, izrađenog od strane trgovačkog društva Revizor cestovne sigurnosti d.o.o. Vukovar, uspostavlja se privremena regulacija prometa u vremenskom razdoblju od 8. srpnja do 20. kolovoza 2024.

S tim u svezi:

  • Na dionici Ulice Europska avenija od Ulice kneza Trpimira do Zagrebačke ulice u Osijeku uspostavlja se jednosmjerni promet u smjeru istoka ka zapadu, dok se prometni tok iz smjera zapada ka istoku preusmjerava na obilazni pravac Europska avenija – Zagrebačka – Vukovarska cesta – Ulica kneza Trpimira.