gpp-02092021

Sufinancirani učenički prijevoz u 2021., uvjeti i cijene

Obavještavamo sve korisnike javnog gradskog prijevoza da je Gradski prijevoz putnika d.o.o. 2. rujna 2021. započeo s nadopunom učeničkih kartica učenicima koji imaju pravo na sufinancirani prijevoz.

Sukladno Odluci Vlade RH, pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza ostvaruju sljedeći učenici:

  • koji redovito pohađaju srednju školu
  • koji kupuju mjesečnu učeničku kartu za autobus ili vlak, a kojima udaljenost od mjesta prebivališta odnosno boravišta do mjesta škole iznosi više od 5 kilometara

Iznimno, pravo na financiranje 100% troškova mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza ostvaruju i redoviti učenici srednjih škola koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje.
Cijene karata za korisnike javnog gradskog prijevoza u gradu Osijeku i prigradskim naseljima, koji ostvaruju pravo na sufinanciranje učeničkog prijevoza, s uključenim sufinanciranjem Općina i Osječko-baranjske županije:

Vrsta Kartice Područje prijevoza Cijena
Učenička kartica I zone Brijest, Podravlje, Tvrđavica (isključivo učenici koji ispunjavaju kriterije utvrđene Odlukom Vlade RH) 9,62 kn
Učenička kartica II zone Višnjevac, Briješće, Josipovac, Nemetin, Sarvaš, Tenja (isključivo učenici koji ispunjavaju kriterije utvrđene Odlukom Vlade RH 17,5 kn
Učenika kartica – OPĆINA ČEPIN Livana, Čepin (svi učenici koji imaju prebivalište na području općine Čepin) 33,75kn /
44,92 kn
Učenička kartica – OPĆINA ERDUT Bijelo Brdo (svi učenici koji imaju prebivalište na području općine Erdut) 0,00 kn
Učenička kartica – OPĆINA ANTUNOVAC Antunovac i Ivanovac (svi učenici koji imaju prebivalište na području općine Antunovac) 50,00 kn

Kako bi iskoristili pravo na sufinancirani prijevoz, učenici su dužni u GPP dostaviti ovjerenu Potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza za ovu školsku godinu.
U slučaju da pripadaju posebnim kategorijama koje ostvaruju pravo na financiranje u visini 100% troškova javnog prijevoza, učenici obavezno donose „Potvrdu 100%“, ili da pravo na sufinancirani prijevoz i koriste ga za obavljanje praktične nastave, „Potvrdu 75%“ trebaju donijeti svaki mjesec.
Svim učenicima srednjih škola u periodu od 1. do 13. rujna 2021. godine odobren je prijevoz bez vozne karte u svim vozilima Gradskog prijevoza putnika.
Dana 14. rujna 2021. svi učenici moraju imati uredno nadopunjenu Butru za rujan 2021.

Tags: No tags