letak1

Testiranje nove naplatne opreme

Obzirom da je uspješno obavljeno testiranje nove naplatne opreme na gradskoj liniji Jug 2 – Kanižlićeva/Vj. Petrove gore, ovaj tjedan nastavlja se testiranje navedene opreme u višim zonama. Najprije je na redu linija Tvrđavica – Ivanovac / Ivanovac – Tvrđavica.
Tags: No tags