Vlada financira nabavu novih autobusa

Veliko hvala

Premijeru, gradonačelniku, županu, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje (SAFU), Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU i neovisnim konzultantima
kod pripreme projekata (JASPERS) jer se projekti ostvaruju uz njihovu pomoć i koordinaciju.

Djelatnicima Gradskog prijevoza putnika koji svakodnevno na svojim radnim mjestima i u kontaktima s
građanima pokazuju da su u stanju dodatno se angažirati i premostiti objektivne poteškoće u funkcioniranju usluga, te na taj način zaslužuju velike promjene koje su pred nama.

emblem-unije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU!

fondovi-logo
OP-konkurentnost-i-kohezija
Tags: No tags