Studentska Kartica

Studentska kartica je kartica za koju dio cijene plaća putnik, dio Grad ili općina (ovisno o prebivalištu),  a za studente Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku  koji i maju prebivalište ili boravište na području grada Osijeka, Livane, Čepina, Bijelog Brda, Antunovca i Ivanovca i Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. 

 Pravo na ovu karticu imaju redoviti polaznici viših i visokih škola, te fakulteta s redovito upisanom godinom studiranja na temelju ovjerene zamolnice.  

Da bi ostvarili pravo na sufinanciranu cijenu prijevoza redoviti studenti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu studija te prebivalište ili boravište  na području grada Osijeka, te na području općina Čepin (naselja Čepin i Livana) i Erdut (naselje Bijelo Brdo) i Antunovac (naselja Antunovac i Ivanovac)  osim ovjerene zamolnice trebaju donijeti i  potvrdu o prebivalištu  (može i preslika osobne iskaznice) ili boravištu (uz potpisanu privolu na prodajnom mjestu GPP-a).  

Pravo na studentsku karticu imaju i nezaposleni izvanredni studenti polaznici viših i visokih škola na temelju ovjerene zamolnice i potvrde Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kojom se potvrđuje da prema evidenciji osiguranika Zavoda, ima pravo na obvezno zdravstveno osiguranje kao nezaposlena osoba.

 Izvanredni studenti nemaju pravo na sufinanciranje Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. 

Ova kartica vrijedi od 01. listopada tekuće godine do 31. listopada sljedeće godine .

Aktivacija kartice

 

Za studente se kartica izdaje na osnovu zamolnice (obavezna fotografija na zamolnici) ili potvrde sa studomata i Indeksa, te fotografiranje.

Studenti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku kojima će Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku sufinancirati prijevoz trebaju donijeti i potvrdu o prebivalištu (može i preslika osobne iskaznice) ili boravištu na području grada Osijeka, Livane, Čepina, Bijelog Brda, Antunovca i Ivanovca.

Izvanredni studenti trebaju donijeti i potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kojom se potvrđuje da prema evidenciji osiguranika Zavoda, imaju pravo na obvezno zdravstveno osiguranje kao nezaposlena osoba.

Cijena aktivacije kartice je 20,00 kuna (2,65 eura) (u cijeni je  fotografiranje putnika za karticu). Izdaje se po uplati na prodajnim mjestima GPP-a (Cara Hadrijana 1-kod remize, Trg Ante Starčevića-pothodnik).

Nadopuna kartice

Kartice se mogu nadopuniti za jedan ili više mjeseci na prodajnim mjestima GPP-a ili za jedan mjesec na kioscima Tiska ako ste za tekuću akademsku godinu donijeli potrebnu dokumentaciju na prodajno mjesto GPP-a (dokumentacija  kao za aktivaciju kartice).

Plaćanje se na prodajnim mjestima GPP-a vrši gotovinom, karticama (za koje GPP ima ugovoreno plaćanje) i virmanom (za pravne osobe), a na prodajnim mjestima Tiska gotovinom i karticama
Fotografija mora biti na zamolnici samo kad se kartica prvi puta aktivira.

Nadopuna kartica se vrši od 25. u mjesecu za sljedeći mjesec, a kartica vrijedi od prvog do zadnjeg dana u mjesecu za koji je nadopunjena (nakon 24. nije moguće nadopuniti tekući mjesec). Može se koristiti za neograničeni broj putovanja u tijeku kalendarskog mjeseca.

I zona

0
HRK
0 ,93
EUR

vrijedi za područje Osijeka, Brijesta, Podravlja, Tvrđavice i Višnjevca – Višnjevac obuhvaća prijevozno sredstvo tramvaj

Puna cijena
(Cijena na Tisku)

0
HRK
0 ,15
EUR

 [Sufinancirana cijena*]

0
HRK
0 ,36
EUR

[Puna cijena za kolovoz]

II zona

0
HRK
0 ,25
EUR

vrijedi za područje I zone + Josipovac, Višnjevac, Briješće, Nemetin, Tenja, Sarvaš

Puna cijena
(Cijena na Tisku)

0
HRK
0 ,08
EUR

 [Sufinancirana cijena*]

0
HRK
0 ,29
EUR

[Puna cijena za kolovoz]

Livana

0
HRK
0 ,82
EUR

vrijedi za područje Livane + I i II zona

Puna cijena

0
HRK
0 ,91
EUR

 [Sufinancirana cijena*]

0
HRK
0 ,91
EUR

[Puna cijena za kolovoz]

Čepin

0
HRK
0 ,45
EUR

vrijedi za područje Čepina, Livane + I i II zona

Puna cijena

0
HRK
0 ,24
EUR

 [Sufinancirana cijena*]

0
HRK
0 ,24
EUR

[Puna cijena za kolovoz]

Bijelo Brdo

0
HRK
0 ,07
EUR

vrijedi za područje Bijelog Brda + I i II zona

Puna cijena

0
HRK
0 ,95
EUR

 [Sufinancirana cijena*]

0
HRK
0 ,95
EUR

[Puna cijena za kolovoz]

Antunovac

0
HRK
0 ,82
EUR

vrijedi za područje
 Antunovca + I i II zona

Puna cijena

0
HRK
0 ,87
EUR

 [Sufinancirana cijena*]

0
HRK
0 ,87
EUR

[Puna cijena za kolovoz]

Ivanovac

0
HRK
0 ,82
EUR

vrijedi za područje Ivanovca, Antunovca + I i II zona

Puna cijena

0
HRK
0 ,87
EUR

 [Sufinancirana cijena*]

0
HRK
0 ,87
EUR

[Puna cijena za kolovoz]

Sufinanciranje studentske kartice

 

Općina Čepin

Općina Čepin sufinancira prijevoz studenata sa 60,00 kuna (7,96 eura) za Livanu i 85,00 kuna (11,28 eura) za Čepin.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku sufinancira prijevoz redovitih studenata Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku sa 30% od siječnja do srpnja i rujna do prosinca.

Korisne informacije vezane uz Studentsku karticu

 

Vrijedi na području grada Osijeka za osobu na koju glasi (nije prenosiva) i za zonu na koju glasi:

  • I    ZONA   vrijedi za prometno područje prve zone,
  • II   ZONA   vrijedi za prometno područje prve i druge zone,
 • U općinama za osobu na koju glasi (nije prenosiva) i za liniju na koju glasi i za sve gradske zone unutar Grada (unutar Grada se putnici iz općina mogu voziti na svim linijama).
 • Promjena zone se obavlja na zahtjev putnika samo u poslovnim prostorima GPP-a prilikom nadopune kartice.
 • Može se koristiti za neograničeni broj putovanja u tijeku kalendarskog Pravo na ovu karticu imaju redoviti polaznici viših i visokih škola, te fakulteta s redovito upisanom godinom studiranja na temelju ovjerene zamolnice.
 • Da bi ostvarili pravo na sufinanciranu cijenu prijevoza redoviti studenti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu studija te prebivalište ili boravište  na području grada Osijeka, te na području općina Čepin (naselja Čepin i Livana) i Erdut (naselje Bijelo Brdo) i Antunovac (naselja Antunovac i Ivanovac)  osim ovjerene zamolnice trebaju donijeti i  potvrdu o prebivalištu  (može i preslika osobne iskaznice) ili boravištu (uz potpisanu privolu na prodajnom mjestu GPP-a).
 • Pravo na studentsku karticu imaju i nezaposleni izvanredni studenti polaznici viših i visokih škola na temelju ovjerene zamolnice i potvrde Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kojom se potvrđuje da prema evidenciji osiguranika Zavoda, ima pravo na obvezno zdravstveno osiguranje kao nezaposlena osoba.
 • Izvanredni studenti nemaju pravo na sufinanciranje Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
 • Ova kartica vrijedi od 01. listopada tekuće godine do 31. listopada sljedeće godine .
 • Izdaje se u poslovnim prostorima GPP-a po uplati temeljem zamolnice ovjerene u školi. Fotografija prema standardima za osobne dokumente mora biti na zamolnici samo kada se kartica prvi put aktivira. Iznimno se za grupe putnika kartice izdaju uz popunjeni obrazac i fotografiju prema standardima za osobne dokumente (osobna iskaznica).
 • Kupovina i nadopuna kartica započinje 25. u mjesecu za slijedeći mjesec (nakon 24. u mjesecu nije moguće nadopuniti tekući mjesec). Kartice se mogu nadopuniti za jedan ili više mjeseci u poslovnim prostorima GPP-a ili za jedan mjesec u poslovnim prostorima pravnih osoba s kojima GPP ima ugovor o prodaji karata, ako je učenik donio potrebnu dokumentaciju za tekuću školsku godinu u poslovni prostor GPP-a i ako kartica nije sufinancirana. Plaćanje se u poslovnim prostorima GPP-a obavlja gotovinom, karticama (za koje GPP ima ugovoreno plaćanje) i virmanom.
 • Ukoliko kartica nije korištena u mjesecu za koji je nadopunjena na zahtjev putnika GPP vraća novac u visini nadopune.
 • Putnik je dužan prijaviti se s karticom na validatoru pri ulasku u vozilo (ulazak je obavezan na prva vrata).
 • Promjena zone se vrši samo u GPP-u prilikom nadopune kartice.
 • Jamstveni rok kartice je 1 godina i u slučaju kvara na kartici, uz predočenje računa, ona se zamjenjuje na teret GPP-a (uz uvjet da nije fizički oštećena). Na ovako zamijenjenoj kartici prenosi se nadopuna. Ova usluga se obavlja jedino u poslovnim prostorima GPP-a.

Gubitak kartice

 

U slučaju gubitka kartice moguće je aktivirati duplikat kartice. Za to je potrebno ispuniti obrazac koji se dobije na prodajnim mjestima GPP-a ili prijaviti gubitak na mailu GPP-a i nakon provjere da karticu nisu oduzeli naši kontrolori (jedan radni dan) izdaje se nova kartica. Aktivacija kartice se plaća 20,00 kuna (2,65 eura), a ako je bila nadopunjena za tekući mjesec ili nekoliko narednih, nadopuna se prenosi bez naknade.
Putnici su dužni u najkraćem roku prijaviti gubitak kartice na prodajnim mjestima GPP-a jer će u protivnom snositi posljedice ako se netko drugi bude koristio njihovom karticom.