Učenička kartica

Učenička kartica je kartica za koju dio cijene plaća putnik, a dio Grad ili općina (ovisno o prebivalištu).
Pravo na ovu karticu imaju redoviti polaznici osnovnih škola i redoviti polaznici srednjih škola na temelju ovjerene zamolnice.
Ova kartica vrijedi od 01. rujna tekuće godine do 30. rujna sljedeće godine. Za svaku novu školsku godinu treba donijeti popunjenu i ovjerenu zamolnicu.

Aktivacija kartice

 

Za učenike osnovnih i srednjih škola kartica se izdaje na osnovu zamolnice ovjerene u školi, te fotografiranje. 

Fotografija mora biti na zamolnici samo kad se kartica prvi puta aktivira.

Cijena aktivacije kartice je 20,00 kuna (2,65 eura) (u cijeni je fotografiranje putnika za karticu).
Izdaje se po uplati na prodajnim mjestima GPP-a (Cara Hadrijana 1-kod remize, Trg Ante Starčevića-pothodnik).

Nadopuna kartice

Kartice se mogu nadopuniti za jedan ili više mjeseci na prodajnim mjestima GPP-a ili za jedan mjesec na kioscima Tiska (ako ste donijeli potrebnu dokumentaciju na prodajno mjesto GPP-a). Plaćanje se na prodajnim mjestima GPP-a vrši gotovinom, karticama (za koje GPP ima ugovoreno plaćanje) i virmanom (za pravne osobe), a na prodajnim mjestima Tiska gotovinom i karticama.

I zona

0
HRK
0 ,30
EUR

vrijedi za područje Osijeka, Brijesta, Podravlja, Tvrđavice i Višnjevca – Višnjevac obuhvaća prijevozno sredstvo tramvaj

Puna cijena
(Cijena na Tisku)

0 ,62
HRK
0 ,28
EUR

Sufinancirana cijena u GPP za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje

II zona

0
HRK
0 ,27
EUR

vrijedi za područje I zone + Josipovac, Višnjevac, Briješće, Nemetin, Tenja, Sarvaš

Puna cijena
(Cijena na Tisku)

0 ,50
HRK
0 ,32
EUR

Sufinancirana cijena u GPP za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje

0
HRK
0 ,96
EUR

Cijena u GPP za učenike osnovnih škola

Livana

0
HRK
0 ,86
EUR

vrijedi za područje Livane + I i II zona

Puna cijena

0 ,75
HRK
0 ,48
EUR

Sufinancirana cijena u GPP za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje

0
HRK
0 ,97
EUR

Puna cijena za srpanj i kolovoz

0
HRK
0 ,62
EUR

Cijena u GPP za učenike osnovnih škola

Čepin

0
HRK
0 ,91
EUR

vrijedi za područje Čepina, Livane + I i II zona

Puna cijena

0 ,92
HRK
0 ,96
EUR

Sufinancirana cijena u GPP za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje

0
HRK
0 ,96
EUR

Puna cijena za srpanj i kolovoz

0
HRK
0 ,27
EUR

Cijena u GPP za učenike osnovnih škola

Bijelo Brdo

0
HRK
0 ,91
EUR

vrijedi za područje Bijelog Brda + I i II zona

Puna cijena

0
HRK
0 ,00
EUR

Sufinancirana cijena u GPP za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje

0
HRK
0 ,00
EUR

Puna cijena za srpanj i kolovoz

0
HRK
0 ,60
EUR

Cijena u GPP za učenike osnovnih škola

Antunovac

0
HRK
0 ,86
EUR

vrijedi za područje Antunovca + I i II zona

Puna cijena

0
HRK
0 ,64
EUR

Sufinancirana cijena u GPP za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje

0
HRK
0 ,64
EUR

Puna cijena za srpanj i kolovoz

0
HRK
0 ,95
EUR

Cijena u GPP za učenike osnovnih škola

Ivanovac

0
HRK
0 ,91
EUR

vrijedi za područje Ivanovca, Antunovca + I i II zona

Puna cijena

0
HRK
0 ,64
EUR

Sufinancirana cijena u GPP za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje

0
HRK
0 ,64
EUR

Puna cijena za srpanj i kolovoz

0
HRK
0 ,95
EUR

Cijena u GPP za učenike osnovnih škola

Sufinanciranje učeničke kartice

 

Općina Čepin

Općina Čepin sufinancira prijevoz učenika iz Čepina sa 77,58 kuna (10,30 eura) i Livane sa 62,33 kune (8,27 eura)

Općina Erdut

Općina Erdut sufinancira prijevoz učenika iz Bijelog Brda sa 17,5%

Općina Antunovac

Općina Antunovac sufinancira prijevoz učenika iz Antunovca sa 46,07 kuna (6,11 eura) i Ivanovca sa 72,50 kune (9,62 eura)

Sufinanciranje MZO, OBŽ i općina vrijedi od siječnja do lipnja i od rujna do prosinca.

Puna cijena učeničke kartice za Livanu iznosi 549,00 kuna (72,86 eura), za Čepin 700,00 kuna (92,91 eura), za Antunovac 549,00 kuna (72,86 eura), za Ivanovac 700,00 kuna (92,91 eura) i za Bijelo Brdo 700,00 kuna (92,91 eura).

*MZO sufinancira međumjesni javni prijevoz učenika koji ispunjavaju kriterije iz Odluke Vlade RH sa 75%  ili 100% (ukoliko učenik ispunjava kriterije za 100% financiranje, cijena karte je 0,00 kn (0,00 eura)).           

*Županija Osječko-baranjska sufinancira međumjesni javni prijevoz učenika koji ispunjavaju kriterije iz Odluke Vlade RH sa 7,5%.

Korisne informacije vezane uz Učeničku karticu

 

Vrijedi na području grada Osijeka za osobu na koju glasi (nije prenosiva) i za zonu na koju glasi:

  • I    ZONA   vrijedi za prometno područje prve zone,
  • II   ZONA   vrijedi za prometno područje prve i druge zone,
 • U općinama za osobu na koju glasi (nije prenosiva) i za liniju na koju glasi i za sve gradske zone unutar Grada (unutar Grada se putnici iz općina mogu voziti na svim linijama).
 • Promjena zone se obavlja na zahtjev putnika samo u poslovnim prostorima GPP-a prilikom nadopune kartice.
 • Može se koristiti za neograničeni broj putovanja u tijeku kalendarskog mjeseca za koji je nadopunjena.
 • Pravo na učeničku karticu imaju redoviti učenici osnovnih i srednjih škola na temelju ovjerene zamolnice sa fotografijom. Iznimno, pravo na učeničku karticu imaju i izvanredni nezaposleni učenici, polaznici učilišta i drugih škola, do 19 godina starosti. Pravo na učeničku karticu vrijedi od 01. rujna tekuće godine do 30. rujna slijedeće godine. Za svaku novu školsku godinu potrebno je donijeti novu ovjerenu zamolnicu.
 • Izdaje se u poslovnim prostorima GPP-a po uplati temeljem zamolnice ovjerene u školi. Fotografija prema standardima za osobne dokumente mora biti na zamolnici samo kada se kartica prvi put aktivira. Iznimno se za grupe putnika kartice izdaju uz popunjeni obrazac i fotografiju prema standardima za osobne dokumente (osobna iskaznica).
 • Kupovina i nadopuna kartica započinje 25. u mjesecu za slijedeći mjesec (nakon 24. u mjesecu nije moguće nadopuniti tekući mjesec). Kartice se mogu nadopuniti za jedan ili više mjeseci u poslovnim prostorima GPP-a ili za jedan mjesec u poslovnim prostorima pravnih osoba s kojima GPP ima ugovor o prodaji karata, ako je učenik donio potrebnu dokumentaciju za tekuću školsku godinu u poslovni prostor GPP-a i ako kartica nije sufinancirana. Plaćanje se u poslovnim prostorima GPP-a obavlja gotovinom, karticama (za koje GPP ima ugovoreno plaćanje) i virmanom.
 • Ukoliko kartica nije korištena u mjesecu za koji je nadopunjena na zahtjev putnika GPP vraća novac u visini nadopune.
 • Putnik je dužan prijaviti se s karticom na validatoru pri ulasku u vozilo (ulazak je obavezan na prva vrata).
 • Promjena zone se vrši samo u GPP-u prilikom nadopune kartice.
 • Jamstveni rok kartice je 1 godina i u slučaju kvara na kartici, uz predočenje računa, ona se zamjenjuje na teret GPP-a (uz uvjet da nije fizički oštećena). Na ovako zamijenjenoj kartici prenosi se nadopuna. Ova usluga se obavlja jedino u poslovnim prostorima GPP-a.

Gubitak kartice

 

U slučaju gubitka kartice moguće je aktivirati duplikat kartice. Za to je potrebno ispuniti obrazac koji se dobije na prodajnim mjestima GPP-a ili prijaviti gubitak na mail GPP-a i nakon provjere da karticu nisu oduzeli naši kontrolori (jedan radni dan) izdaje se nova kartica. Izrada kartice se plaća 20,00 kuna (2,65 eura), a ako je bila nadopunjena za tekući mjesec ili nekoliko narednih, nadopuna se prenosi bez naknade.
Putnici su dužni u najkraćem roku prijaviti gubitak kartice na prodajnim mjestima GPP-a jer će u protivnom snositi posljedice ako se netko drugi bude koristio njihovom karticom.