Umirovljenička Kartica

Umirovljenička kartica za umirovljenike i osobe starije od 65 godina s područja Grada je kartica za koju dio cijene plaća putnik, a dio Grad ili Općine (Antunovac, Čepin ili Erdut) Pravo na ovu karticu imaju svi umirovljenici na temelju odreska od mirovine (svih mirovina koje primaju) ili pravovaljanog rješenja o mirovini (može i preslika) i preslike osobne iskaznice s kojom dokazuju mjesto prebivališta. Pravo na kategoriju kartice umirovljenici ostvaruju na temelju odreska/odrezaka od mirovine. Pravo na umirovljeničku karticu imaju i građani stariji od 65 godina koji ne primaju mirovinu na temelju potvrde o primanjima iz Porezne uprave i preslike osobne iskaznice s kojom dokazuju starost i mjesto prebivališta. Pravo na kategoriju kartice osobe starije od 65 godina ostvaruju na temelju potvrde o primanjima iz Porezne uprave.

ZAHTJEV ZA KATEGORIZACIJU UMIROVLJENIČKE KARTICEPREUZIMANJE PDF DOKUMENTA

Aktivacija kartice

 

Za umirovljenike se kartica izdaje na temelju odreska od mirovine (svih mirovina koje primaju), preslike osobne iskaznice, te fotografiranje. Za osobe starije od 65 godina se kartica izdaje na temelju potvrde o primanjima iz Porezne uprave i preslike osobne iskaznice, te fotografiranje. Iznimno se za grupe putnika izdaju uz popunjeni obrazac i fotografiju prema standardima za osobne dokumente (za pravne osobe ili grupe putnika).

Cijena aktivacije kartice je 20,00 kuna (2,65 eura) (u cijeni je  fotografiranje putnika za karticu).
Izdaje se po uplati na prodajnim mjestima GPP-a (Cara Hadrijana 1-kod remize, Trg Ante Starčevića-pothodnik) 

Nadopuna kartice

Nadopuna kartice

Kartice se mogu nadopuniti za jedan ili više mjeseci na prodajnim mjestima GPP-a ili za jedan mjesec na kioscima Tiska. Plaćanje se na prodajnim mjestima GPP-a obavlja gotovinom, karticama (za koje GPP ima ugovoreno plaćanje) i virmanom (za pravne osobe), a na prodajnim mjestima Tiska gotovinom i karticama.

Nadopuna kartica se obavlja od 25. u mjesecu za sljedeći mjesec, a kartica vrijedi od prvog do zadnjeg dana u mjesecu za koji je nadopunjena (nakon 24. u mjesecu nije moguće nadopuniti karticu za tekući mjesec). Može se koristiti za neograničeni broj putovanja u tijeku kalendarskog mjeseca.

I zona

vrijedi za područje Osijeka, Podravlja, Brijesta, Tvrđavice i Višnjevca – Višnjevac obuhvaća prijevozno sredstvo tramvaj

0
HRK
0 ,65
EUR

– – – – – – – — – 

Umirovljenička kartica

A

mirovine do

1.000,00 HRK

(132,72 EUR)

 

0
HRK
0 ,31
EUR

– – – – – – – — – 

Umirovljenička kartica

B

mirovine između

1.000,01 HRK
(132,72 EUR)

i

2.000,00 HRK
(265,45 EUR)

0
HRK
0 ,96
EUR

– – – – – – – — – 

Umirovljenička kartica

C

mirovine između

2.000,01 HRK
(265,45 EUR)

i

3.000,00 HRK
(398,17 EUR)

0
HRK
0 ,62
EUR

– – – – – – – — – 

Umirovljenička kartica

D

mirovine između

3.000,01 HRK
(398,17 EUR)

i

4.000,00 HRK
(530,89 EUR)

0
HRK
0 ,27
EUR

– – – – – – – — – 

Umirovljenička kartica

E

mirovine preko

4.000,00 HRK
(530,89 EUR)

II zona

vrijedi za područje
I zone + Josipovac, Višnjevac, Briješće, Nemetin, Tenja, Sarvaš

0
HRK
0 ,98
EUR

– – – – – – – — – 

Umirovljenička kartica

A

mirovine do

1.000,00 HRK

(132,72 EUR)

 

0
HRK
0 ,64
EUR

– – – – – – – — – 

Umirovljenička kartica

B

mirovine između

1.000,01 HRK
(132,72 EUR)

i

2.000,00 HRK
(265,45 EUR)

0
HRK
0 ,29
EUR

– – – – – – – — – 

Umirovljenička kartica

C

mirovine između

2.000,01 HRK
(265,45 EUR)

i

3.000,00 HRK
(398,17 EUR)

0
HRK
0 ,95
EUR

– – – – – – – — –

Umirovljenička kartica

D

mirovine između

3.000,01 HRK
(398,17 EUR)

i

4.000,00 HRK
(530,89 EUR)

0
HRK
0 ,60
EUR

– – – – – – – — – 

Umirovljenička kartica

E

mirovine preko

4.000,00 HRK
(530,89 EUR)

0
HRK
0 ,91
EUR

vrijedi za područje Livane + I i II zona

0
HRK
0 ,24
EUR

vrijedi za područje Čepina, Livane + I i II zona

0
HRK
0 ,56
EUR

vrijedi za područje Bijelog Brda + I i II zona

0
HRK
0 ,91
EUR

vrijedi za područje Antunovca
+ I i II zona

0
HRK
0 ,91
EUR

vrijedi za područje Ivanovca, Antunovca + I i II zona

Korisne informacije vezane uz Umirovljeničku karticu

 

Vrijedi na području grada Osijeka za osobu na koju glasi (nije prenosiva) i za zonu na koju glasi:

  • I    ZONA   vrijedi za prometno područje prve zone,
  • II   ZONA   vrijedi za prometno područje prve i druge zone,

U općinama za osobu na koju glasi (nije prenosiva) i za liniju na koju glasi i za sve gradske zone unutar Grada (unutar Grada se putnici iz općina mogu voziti na svim linijama).

 • Promjena zone obavlja se na zahtjev putnika samo u poslovnim prostorima GPP-a prilikom nadopune kartice.
 • Može se koristiti za neograničeni broj putovanja u tijeku kalendarskog mjeseca za koji je nadopunjena.
 • Pravo na umirovljeničku karticu imaju umirovljenici i osobe starije od 65 godina koje ne primaju mirovinu s prebivalištem u Gradu Osijeku ili boravištem u ustanovama za smještaj starijih i nemoćnih u Gradu Osijeku.
 • Pravo na umirovljeničku karticu imaju i djeca korisnici obiteljske mirovine do gubitka prava na istu. Svaku promjenu obvezni su prijaviti GPP-u. Ukoliko ne prijave promjenu, a istom se promijenila kategorija kartice, gube pravo na personaliziranu karticu sve dok ne plate razlike do cijene nove kategorije za vrijeme korištenja kartice po cijeni niže kategorije.
 • Iznimno pravo na umirovljeničku karticu ostvaruju i invalidi koji nisu u radnom odnosu i nisu umirovljenici sa invalidnošću 80% ili većom, članovi udruge distrofičara koji nisu u radnom odnosu i nisu umirovljenici, osobe lišene radne sposobnosti i nesposobne za samostalni život i rad sa prebivalištem na području grada Osijeka ili boravištem u domovima na području grada Osijeka uz prilaganje odgovarajućih potvrda od nadležnih institucija.
 • Kategorizacija umirovljeničkih kartica (A,B,C,D,E) vrši se sukladno Cjeniku, na temelju zadnjeg odreska od mirovine ili Rješenja o mirovini (ukoliko još nije primio niti jednu mirovinu) i preslike osobne iskaznice ili preslike potvrde o boravištu (za korisnike domova). Ukoliko umirovljenik prima mirovinu iz više zemalja, obvezan je sve mirovine prijaviti (donijeti odreske o primljenim mirovinama) i sve mirovine mu se zbrajaju. Umirovljenik koji prima inozemnu mirovinu mora donijeti i zadnji odrezak od hrvatske mirovine ili potvrdu sa HZZMO da ne prima hrvatsku mirovinu. Kategorizacija se vrši na temelju zbroja svih mirovina. Svaku promjenu u visini mirovine umirovljenik je obvezan prijaviti GPP-u. Ukoliko ne prijavi promjenu, a istom se promijenila kategorija kartice, gubi pravo na umirovljeničku karticu sve dok ne plati razlike do cijene nove kategorije za vrijeme korištenja kartice po cijeni niže kategorije.
 • Naknade za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu i socijalna pomoć ne ulaze u cenzus za određivanje kategorije.
 • Za osobe koje ostvaruju pravo na umirovljeničku karticu, a ne primaju mirovinu kategorizacija se vrši na temelju potvrde o primanjima iz Porezne uprave.
 • Izdaje se u poslovnim prostorima GPP-a po uplati na temelju zadnjeg odreska od mirovine ili Rješenja o mirovini (ukoliko još nije primio niti jednu mirovinu) i preslike osobne iskaznice ili preslike potvrde o boravištu (za korisnike domova), te fotografiranje. Osobama koje ne primaju mirovinu kartice se izdaju na temelju potvrde o primanjima iz Porezne uprave za prethodnu godinu. Osobama koje ne primaju mirovinu kartice se izdaju na temelju potvrde o primanjima iz Porezne uprave za prethodnu godinu. Iznimno se za pravne osobe ili grupe putnika kartice izdaju uz popunjeni obrazac i fotografiju prema standardima za osobne dokumente (osobna iskaznica).
 • Kupovina i nadopuna kartica započinje 25. u mjesecu za slijedeći mjesec (nakon 24. u mjesecu nije moguće nadopuniti tekući mjesec). Kartice se mogu nadopuniti za jedan ili više mjeseci u poslovnim prostorima GPP-a ili za jedan mjesec u poslovnim prostorima pravnih osoba s kojima GPP ima ugovor o prodaji karata (ako su donijeli potrebnu dokumentaciju u poslovni prostor GPP-a). Plaćanje se u poslovnim prostorima GPP-a vrši gotovinom, karticama (za koje GPP ima ugovoreno plaćanje) i virmanom.
 • Ukoliko kartica nije korištena u mjesecu za koji je nadopunjena na zahtjev putnika GPP vraća novac u visini nadopune.
 • Putnik je dužan prijaviti se s karticom na validatoru pri ulasku u vozilo (ulazak je obavezan na prva vrata).
 • Promjena zone se vrši samo u GPP-u prilikom nadopune kartice.
 • Jamstveni rok kartice je 1 godina i u slučaju kvara na kartici, uz predočenje računa, ona se zamjenjuje na teret GPP-a (uz uvjet da nije fizički oštećena). Na ovako zamijenjenoj kartici prenosi se nadopuna. Ova usluga se obavlja jedino u poslovnim prostorima GPP-a.

Gubitak kartice

 

U slučaju gubitka kartice moguće je aktivirati novu karticu. Za to je potrebno ispuniti obrazac koji se dobije na prodajnim mjestima GPP-a i nakon provjere da karticu nisu oduzeli naši kontrolori (jedan radni dan) izdaje se nova kartica. Aktivacija kartice se plaća 20,00 kuna (2,65 eura), a ako je bila nadopunjena za tekući mjesec ili nekoliko narednih, nadopuna se prenosi bez naknade.
Putnici su dužni u najkraćem roku prijaviti gubitak kartice na prodajnim mjestima GPP-a jer će u protivnom snositi posljedice ako se netko drugi bude koristio njihovom karticom.